Jak se stát členem

Členem klubu se může stát každý, kdo má zájem se věnovat svému psovi a k tomu i něco navíc ze svého volného času a chce se vlastními silami přičinit o to, aby měl doma vychovaného kamaráda. Stačí přijít dle rozpisu cvičení na cvičiště klubu, seznámit se s prostředím, lidmi kolem, a pokud Váš zájem bude trvat, vyplnit přihlášku a dostavit se další týden na cvičiště, kde budete zaevidováni a zaplatíte členské poplatky. Důležité je nezapomenout si už při první návštěvě, pokud s sebou vedete svého psa, očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině, psince a parvoviróze (výjimku tvoří štěňata, kde je očkování závislé na věku psa, v tomto případě bych doporučoval nechat miminko ještě doma)

Práva a povinnosti členů

Každý člen má svá práva a své povinnosti, které jsou dány tímto vnitřním řádem cvičiště KK. Jednou z hlavních povinností je nepopulární, ale nezbytné placení členských příspěvků, které jsou jediným příjmem KK, a ze kterých jsou hrazeny všechny výcvikové pomůcky a údržba areálu. Část je pak odvedena Moravskoslezskému kynologickému svazu, jako zastřešující organizaci, která je členem FCI. Právem člena je využívání cvičiště a veškerého vybavení. Dále pak rad od výcvikáře a od zkušených psovodů, kteří vedou výcvik.

Členské příspěvky

Majitel psa poprvé vstupující do klubu (pokud neabsolvoval „kurz pro začátečníky" - 8 výcvikových lekcí v ceně 1000,- Kč), nebo člen opětovně do klubu vstupující (po přerušení členství nesplněním povinností) uhradí vstupní poplatek 500,-Kč.

  • Členství na další rok se musí uhradit vždy nejpozději do konce měsíce ledna nového kalendářního roku.
  • Student se musí při placení členských příspěvků prokázat potvrzením o studiu.
  • Po zaplacení členského příspěvku se psovod může účastnit všech typů výcviku (poslušnost, služební výcvik, atd.).

Dále se hradí tyto členské příspěvky:

Členské příspěvky

Členové Výše ročního příspěvku
Člen do 15 let, student 500,- Kč
Člen nad 15 let 1000,- Kč
Člen - důchodce 500,- Kč
Další pes člena 250,- Kč
Člen bez psa 500,- Kč

Způsob úhrady členských příspěvků

  1. V hotovosti (klubovému pokladníkovi)
  2. Bezhotovostně na účet klubu (u platby musí být uveden variabilní symbol ve formátu DDMMRRRR /datum narození člena klubu/ a do zprávy pro příjemce je nutné napsat jméno a příjmení člena)

Adresa klubu
Zakladni organizace Kerberos Březi č.10421
69181 Březí
IČO 72079941

Brigádnické hodiny

Počet brigádnických hodin, které musí každý člen během roku odpracovat, se stanovuje na 10 hodin. Neodpracované hodiny za uplynulý kalendářní rok musí členové uhradit nejpozději do konce měsíce ledna nového kalendářního roku a to v částce 200,- Kč za každou neodpracovanou hodinu roku minulého.

Zájmem klubu je, aby si každý člen klubu své brigádnické hodiny odpracoval a podílel se tak aktivně na činnosti klubu a na údržbě areálu cvičiště. Výcvikáři a figuranti, určení vedením klubu, mají za odcvičenou lekci odpracovanou 1 hodinu! Nezaplacení brigádnických hodin za uplynulý rok je důvodem k vyloučení z klubu!